Общи условия

Общи условия на „Prodavase.bg“ или Споразумение с потребителя  1. Член 1. Определения

  1. Член 2. Сключване на споразумеието

  1. Член 3. Прекратяване на споразумението

  1. Член 4. Предмет на споразумението/ Услуги на "Prodavase.bg"

  1. Член 5. Условия за ползване на „Prodavase.bg“

  1. Член 6. Публикуване и активност на обявите в „Prodavase.bg“

  1. Член 7. Условия за публикуване на обяви в „Prodavase.bg“

  1. Член 8. Платени услуги в „Prodavase.bg“ / Фактури

  1. Член 9. Права, задължения и отговорности на потребителя

  1. Член 10. Права, задължения и отговорности на Администратора

  1. Член 11. Поверителност

  1. Член 12. Оплаквания

  1. Член 13. Изменение на Общите условия

  1. Член 14. Данни на Администратора


Приложения към Споразумението  1. Приложение № 1: Политика за защита на личните данни

  1. Приложение № 2: Забранени артикули и услуги

  1. Приложение № 3: Платени услуги

Член 1. Определения


Определения - термините, използвани в Споразумението имат следния смисъл: 1. Администратор - платформата Prodavase.bg.
 2. Prodavase.bg или Платформата - платформата за публикуване на онлайн обяви, оперираща под името Prodavase.bg.
 3. Обява - Обява (съобщение) за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.
 4. Артикули - стоки, услуги и права, които се търсят или предлагат в Prodavase.bg.
 5. Потребител - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и сключило Споразумението.
 6. Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща и парола за вход в Prodavase.bg.
 7. Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
 8. Споразумение с потребителя - настоящите Общи условия.
 9. Промо опция - Платен вариант на рекламиране (промотиране) на обява, публикувана от Потребител.
 10. Кредити - Паричната сума, която Потребител плаща авансово, за да зареди Акаунт с цел след това да я използва за рекламиране (промотиране) на свои обяви.

Член 2. Сключване на споразумеиетоСпоразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва Платформата. Използването на „Prodavase.bg“ означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Член 3. Прекратяване на споразумениетоПотребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като (1) изтрие своя Акаунт и/или публикуваните без Акаунт обяви и/или (2) престане да използва ПЛАТФОРМАТА по някакъв друг начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в „Prodavase.bg“, извършени по време да действие на Споразумението.

Член 4. Предмет на споразумението/ Услуги на "Prodavase.bg"


В рамките на платформата "Prodavase.bg" Потребителите могат да използват следните услуги с предвидените за тях ограничения:  • да разглеждат съдържанието на обявите

  • да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги

  • да публикуват обяви от тип „търся“ само в следните категории→подкатегории: „Работа“ →„Работа търси“, „Животни“→„Търси партньор“ и „Животни“→„Изгубени,намерени“

  • да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения

  • да осъществяват покупки и продажби на артикулиЧлен 5. Условия за ползване на „Prodavase.bg“
  • Платформата може да бъде използвана от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство.

  • Използването на услугите, описани в предмета на споразумението, не изисква регистрация в Prodavase.bg, но такава може да бъде направена при спазване на изискванията за нея, предвидени в настоящото Споразумение.

  • Имате право на 3 акаунта за всеки ИП адрес.

  • Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница.
Член 6. Публикуване и активност на обявите в „Prodavase.bg“  • Публикуването на обяви може да се направи чрез регистрация в платформата Prodavase.bg.

  • За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в Prodavase.bg електронен формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.

  • След като попълни данните във формуляра за регистрация, Потребителят получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.

  • Потребителят е длъжен да не нарушава правата на трети лица използвайки данните за регистрация.

  • Чрез регистрацията си Потребителят създава Акаунт в Платформата, който може да достъпва чрез имейла си, използван при регистрацията, и паролата си.

  • Безплатното обновяване на обява е възможно 14 дни след публикуването й или след последното й обновяване. Регистриран потребител (т.е. такъв създал си Акаунт) може да деактивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Деактивирай“. Деактивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от деактивирането им чрез натискането на бутона „Активирай“.
Член 7. Условия за публикуване на обяви в „Prodavase.bg“


За да публикува обява, Потребителят следва:  • Да притежава продукта, предназначен за продажба с изключение на случаите на ръчно изработвани вещи от самия Потребител.

  • Да посочи заглавие на Обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

  • Да посочи цена или условия за определянето й. Когато в обявата се предлагат повече от един артикули, то в описанието на обявата следва да става ясно дали цената се отнася за единия от тях или за всички общо. За цена Потребителят може да посочи (1) фиксирана сума в лева. долара или евро, (2) едновременно фиксирана сума и събщение „по договаряне“ или (3) безплатно.

  • Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

  • Да избере най-подходящата категория за обявата.

  • Да определи местоположението на предлагания Артикул/услуга.

  • Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им, а частните обяви задължително да съдържат и лично направени снимки.

  • Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена само с цел посочване на търговски марки и модели на продукти или услуги.

  • Да не публикува Уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

  • Да не публикува активни линкове (anchor) към други сайтове в описанието на обявите си.
   21/04/2017

  • Да не публикува дублиращи се обяви. За дублиращи се обяви ще се смятат такива със съвпадащи си или подобни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни продкути/услуги.

  • Да публикува в различни обяви продукти от различни подкатегории. Да публикува обаче едни и същи продукти с различни размери или цветове в една и съща обява.

  • Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

  • Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

  • Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

  • Да не изброява марки и модели на продукти/услуги, които не предлага чрез обявата.

  • Да не пубиликува обяви с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретен продукт или услуга.

  • Да не публикува обяви, предлагащи стоки или услуги, вкючени в забранения списък на Приложение No 2, представляващо неразделна част от настоящото спразумение.

  • Да не нарушава условията на настоящото Споразумение по какъвто и да друг начин.
Член 8. Платени услуги в „Prodavase.bg“ / Фактури  • Платените услуги на „Prodavase.bg“ се състоят във възможност за рекламиране на обявите чрез Промо опции. Цените за платените услуги в Платформата са обявени в Приложение № 3 към настоящото Споразумение. Използването на която и да е платена услуга в „Prodavase.bg“ не гарантира изключителност на рекламираната обява, т.е. Организаторът има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя банери, клипчета и други рекламни материали на такива трети лица, включително конкуренти на публикувалия обявата, навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява в „Prodavase.bg“. Организаторът има същите права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка, с които не е била използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

  • Рекламирането на обявите става чрез показването им на заглавната страница на Платформата или най-горе в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Тези промо опции няма да са видни при разглеждане на Платформата през моблното приложение. За да рекламира обявите си, съответният Потребител трябва да плати Промо опция/-ии, която има парична равностойност.

  • Плащането на промо опции става чрез:

    • използване на някой от начините за директно плащане, предложени в Платформата;

    • плащане чрез зареждани кредити в Акаунт.

  • Директното плащане означава купуването на Промо опция за конкретна обява.

  • Потребителят може да си купи Промо опции чрез SMS за сумата от максимум до 50 лв. с ДДС за 24 часа от един телефонен номер. Ако Потребителят надвиши тази сума за посочения период, то тя ще бъде таксувана от мобилния оператор, но Администраторът няма да предостави услуга срещу нея.

  • Зареждането на кредити в Акаунт може да е за различни суми без ограничение в общия им размера. Заредените кредити, които са били платени от Потребителя, могат да се ползват неограничено време за избрани от Потребителя обяви. Организаторът си запазва правото да въвъде едностранно срок за използването им, който ще бъде съобщен предварително на Потребителите.

    • В зависимост от размера на заредената сума в Акаунта, Потребителят може да получи различен брой Бонус кредити - безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през този Акаунт. Заредените от Администратора кредити, които Потребителят е получил безплатно по какъвто и да е повод, могат да се използват в рамките на 90 дни от зареждането им.

    • В случай, че в акаунта на Потребителя има заредени, както платени от него кредити, така и получени безплатно от Администратора, то при използването им Администратора автоматично ще зарежда първо получените безплатни кредити, а след това платените такива.

  • Ползването на услуга „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че Промо опцията за обявата е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на Промо опции ще активира промотирането на съответната обява веднага. Съответно Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

  • Продължителността на използването на промо опция може да е за различен период от време, който започва да тече от момента на активирането й. Този срок не се прекъсва или удължава, ако обявата бъде деактивирана или изтрита от самия Потребител или ако бъде деактивирана автоматично, поради изтичането й, а Потребителят не я активира. В случай на технически проблеми в сайта, които водят до невъзможност обявата да бъде видна на Платформата, този срок ще се удължава пропорционално.

  • Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане на кредити в акаунта си с изключние на плащанията, направени чрез SMS. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“→„Данни за фактура“. Потребителят може да заяви желанието си да получи фактури за свои плащания предварително или в 5-дневен срок от извършване на съответното плащане като влезе в секци „Плащания за фактури“, избере направените плащания, за които иска да получи фактура и попълни данните си и натисне бутона „Издаване на електронна фактура“. След като данни на Потребителя бъдат попълнени веднъж (независимо от начина за това), той ще получава фактури за всички последващи плащания, които прави.

  • В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него кредити и пожелае предплатена от него сума за кредити да му бъде въстановена, той следва да попълни формуляра за възстановяване на суми в Платформата. Суми, платени чрез директни плащания не подлежат на връщане. Връщани могат да бъдат само суми, платени за зареждане на кредити в Акаунт. На връщане подлежат само частта от сумата, която Потребителят не е използвал за Промо опции по обявите си. Получени бонуси под формата на допълнителни/безплатни кредити или друг вид бонуси или награди не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Prodavase.bg. Потребителят следва да попълни и да подпише формуляра и да го изпрати по пощата на адрес: „Арксейлс“ ЕООД гр. Казанлък 6100, жк. „Изток“ 74.

  • Връщането на сумата на Потребителя ще се извърши от Администратора в 30 дневен срок само и единствено по банкова сметка на потребителя, която той посочи във формуляра за въстановяване на суми.

  • Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тази услуга вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява от Администратора с изключение на случаите, описани по-долу.

  • Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Промо опция по тази обява. В тези случаи Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана Промо опция по обява, която в последствие бъде премахната от Администратора, защото е в нарушение на условията на Споразумението. Потребителят не може да иска възстановяне на средствата за промотирана обява, която е била деактивирана или изтрита от него самия или е била премахната от Администратора по сигнал на потребител, че тя вече не е валидна/актуална. Администраторът има право да иска да му върнат възстановени от него суми без основание за това.

  • Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на платформата „Prodavase.bg“ в нарушение с условията на настоящото Споразумение. Потребителят не може да иска да му бъде въстановена предплатената сума, за активирани Промо опции по обяви, когато Акаунтът му бъде блокиран и обявите му бъдат изтрити, поради негово поведение в нарушение на условията на Споразумението.Член 9. Права, задължения и отговорности на потребителя  • Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящте общи условия.

  • Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при изплзването на „Prodavase.bg“.

  • Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна паролата на Акаунта си.

  • Потребителят няма право по какъвто и да е начин да използва търговските марки "Prodavase.bg", авторските права върху графичните елементи на Prodavase.bg, включително и логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.

  • Всеки потребител сам носи отговорност за съдържанието на публикуваните от него обяви и снимките към тях, както и за изпратените от него лични съобщения.

  • Потребителят е длъжен да не изпозва Платформата по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.

  • Потребителите нямат право да поместват или изпращат чрез обявите си, снимките към тях или личните си съобщения съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация от какъвто и да е вид, включително но не само на културна, етническа, полова, сексуална, политическа, религиозна основа, нарушава личните права или накърнява достойнството на трети лица.

  • Потребителят няма право да изпраща еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове), подобни спамърски лични съобщения. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на „Prodavase.bg“, за да бъдат предприети необходимите мерки.

  • Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата "Prodavase.bg", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

  • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители.

  • Потребителят няма право да публикува обяви или да предприема други действия в ущърб на Администратора или други лица, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост.
Член 10. Права, задължения и отговорности на Администратора  • Администраторът има право без да се обосновава да блокира достъпа на Потребител до Акаунта му или да премахне негови обяви. Администраторът има право да прави това, включително, но не само, когато Потребител (1) нарушава настоящото Споразумение, (2) вреди по какъвто и да било начин на други Потебители или самия Администратор, включително чрез оказване на негативно въздействие върху репутацията на „Prodavase.bg“.

  • В случай че Администраторът блокира Акаунта на Потребител - Потребителят трябва да получи предварително съгласие от Администратора, за да си създаде нов акаунт.

  • Промо обяви, които са в разрез с правилата, ще бъдат премахвани от администратор без предупреждение.

  • Администраторът не е страна или посредник по сделките, сключвани между Потребителите на Платформата. „Prodavase.bg“ не гарантира, че Потребителите са правоспособни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към трети страни или нарушаването от тяхна страна на права на трети лица.

  • Администраторът също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

  • Администраторът не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на продуктите, предлагани от Потребители, както и за валидността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

  • Администраторът не носи отговорност за каквито и да е други публикации в Платформата или извън нея, които не са направени от самия Администратор.

  • Администраторът не носи отговорност за изпращаното от потребителите на Prodavase.bg съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някаква форма нарушава настоящите общи условия за ползване на Платформата.


Член 11. Поверителност  • Като използва платформата „Prodavase.bg“, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Администратора за нуждите на правилното функциониране на платформата Prodavase.bg съгласно споразумението между тях.

  • Личните данни, посочени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от Администратора съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността, включена в Приложение No1.

  • Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата „Prodavase.bg“, както и друга информация, включително и рекламна от Администратора и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр или от който активира обявите си. Потребителят може да оттегли това си съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

  • Потребителят се съгласява снимките и съдържанието, публикувани в обявите му, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на „Prodavase.bg“.


Член 12. Оплаквания  • В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Администратора или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма (като използва формуляра за контакт) или чрез писмо до адреса на Администратора. Оплакването трябва да съдържа най-малко името на потребителя, електронния (този, чрез който се е регистрирал или публикувал обяви) или физическия му адрес, и описание на евентуалната нередност.

  • Всяко оплакване следва да бъде подадено в 14-дневен срок от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

  • В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.

  • Администраторът разглежда всяко оплакване в рамките на 14 дни след получаването му.

  • Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който потребителят е посочил в оплакването си.

  • В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.
Член 13. Изменение на Общите условия  • Администраторът може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в „Prodavase.bg“. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ.

  • Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на Платформата „Prodavase.bg“. Всяко използване на Платформата по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Администратора промени.

  • Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с Администратора.
Член 14. Данни на Администратора  • Администраторът, осигуряващ функционирането на Платформата е „Арксейлс“ ЕООД с ЕИК 203796679.

  • Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Казанлък 6100, жк. „Изток“ 74Приложение № 1: Политика за защита на личните данни  • Личните данни на потребителите - физически лица, както са определени в Закона за защита на личните данни се обработват от „Арксейлс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък 6100, жк. „Изток“ 74, дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203796679 (по-долу наричано „Оператор”).

  • Операторът отдава голямо значение на защитата на личните данни на Потребителите. Операторът ще полага дължимата грижа при избора и използването на съответните технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните данни, на мерките за информационна сигурност, включително, без ограничение, на системите за криптиране на данни. По-специално Операторът ще защитава данните срещу предоставянето им на неупълномощени лица, както и срещу обработването им в противоречие на приложимото законодателство. Операторът ще упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данни, ще ограничава достъпа до данни, доколкото това е възможно и ще ги предоставя на трети лица обработващи данните, само когато това е необходимо за правилната и по-добра работа на Платформата или с цел проверка при съмнения за неправомерни действия от страна на потребителите на Платформата или трети лица.

  • Личните данни на Потребителите се обработват от Оператора в съответствие със Закона за защита на личните данни с цел сключване, определяне съдържанието на и прекратяването на Споразумението с потребителя и с цел предоставяне на услуги от Оператора на Платформата, включително свързване с Потребителите при администриране на Prodavase.bg (наричан тук за краткост „Платформата“) и изпълнението на каквито и да е други дейности, свързани с изпълнението на Споразумението с потребителя. Личните данни на Потребителите могат да бъдат използвани за проверка дали регистрираното лице изпълнява изискванията, посочени в Споразумението с потребителя или разпоредбите на закона, включително като бъдат предоставени на трети лица (включително, но не само банкови и финансови институции) при условията на настояща политика за защита на личните данни и закона дори при съмнения за каквито и да било нарушения. Личните данни ще бъдат обработвани също и със съгласието на Потребителите, за маркетингови цели, свързани с дейността на Оператора (включително Платформата) и за предоставянето на услуги от Оператора. Потребителят няма да получава маркетингова и търговска информация, ако не е дал съответното съгласие. Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Лица, посещаващи Платформата, могат да разглеждат рекламните съобщения без да регистрират Акаунт и да предоставят лични данни.

  • Операторът ще гарантира, че Потребителите могат да упражняват своите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп до личните им данни и коригирането им и правото на контрол върху обработването на личните им данни в съответствие с принципите, залегнали в закона.

  • Като част от упражняването на правото на контрол върху обработването на собствените си лични данни, Потребителите имат право, в това число, да изпращат писмено искане за спиране на обработването на данните и да повдигат възражение срещу обработката, ако Операторът възнамерява да ги обработва за маркетингови цели, или срещу предаването им на администратор на данни или обработващ данните, различен от Оператора. Ако Потребителят е използвал Платформата в противоречие с разпоредбите на закона или Споразумението с потребителя, и по-специално, не изпълни всички условия по него, данните на Потребителя могат да бъдат запазени, а именно за установяване на отговорността и за предотвратяване на по-нататъшна незаконосъобразна употреба на услугите на Оператора. Личните данни могат да бъдат записвани и съхранявани от Оператора.

  • До личните данни на Потребителите може да се предостави достъп на лица, които са упълномощени от приложимите разпоредби на закона да ги получават, включително компетентните съдебни власти. Личните данни на Потребителите могат също да бъдат предавани на трети лица, посочени от Оператора, включително лица, на които Операторът е възложил да изпълняват дейности, свързани с услугите, предоставяни на Потребителите от Оператора на Prodavase.bg, в обхвата и за периода, необходим за предоставянето на Потребителите на услугите от Оператора.

  • Ако Операторът е уведомен, че Потребителят използва Платформата в противоречие с разпоредбите на Споразумението с потребителя или с приложимите разпоредби на закона, Операторът може да обработва личните данни на Потребителя в обхвата, необходим за установяването на отговорността на Потребителя.

  • Операторът си запазва правото да филтрира, блокира и изтрива съобщения, изпратени през вътрешната система за съобщения, в това число, ако те са спам, съдържат забранено съдържание или по друг начин представляват заплаха за сигурността на Потребителите или Операторът по своя преценка реши, че те нарушават по някакъв начин Споразумението му с потребителя.

  • Операторът ще използва IP адресите на компютрите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им със Платформата, за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и да бъдат използвани само за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Prodavase.bg

  • Операторът декларира, че преминаването през уебстраниците на неговата Платформа генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Платформата, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Платформата се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Операторът декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Платформата, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции.

  • Подробна информация за политиката на Платформата при използване на „бисквитки“ можете да намерите тук.Приложение № 2: Забранени артикули и услугиОбяви със забранено съдържание, които е забранено да бъдат публикувани на платформата:

 • 1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 • 2. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 • 3. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 • 4. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 • 5. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 • 6. Тютюн и тютюневи изделия.
 • 7. Хомеопатични и лекарствени средства.
 • 8. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човек или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 • 9. Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички други субстанции използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 • 10. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 • 11. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 • 12. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на подходящо разрешително.
 • 13. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 • 14. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и др. външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 • 15. Магистърски и бакалавърски тези, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 • 16. Дипломи за завършено образование или курсове.
 • 17. Ясновидство и гадателство.
 • 18. Обяви за работа през интернет, както и всички видове Афилиeйт маркетинг програми.
 • 19. Обяви за работа в чужбина.
 • 20. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 • 21. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да се напише недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата и той следва да изпрати копие на документ, легитимиращ го като неин представител до Администратора при поискване.
 • 22. Услуги и стоки, свързани с участието в така наречените финансови пирамиди, т.е. финансови структури, образувани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 • 23. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 • 24. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 • 25. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 • 26. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 • 27. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
 • 28. Празни гаранционни карти (непопълнени).
 • 29. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 • 30. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 • 31. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 • 32. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилнителефони както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания
 • 33.Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокировки и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;
 • 34. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб-страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 • 35. Активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
 • 36. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат а). създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б). нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 • 37. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype, ICQ).
 • 38. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
 • 39. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 • 40. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 • 41. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP).
 • 42. Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена на самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена, както и приложи снимка на този билет.

Забранява се предлагането на артикули от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.
Приложение № 3: Платени услугиЦените на Промо опциите варират в зависимост от желаната услуга. Точният размер на дължимата сума може да на страницата ТУК.